10 godina postojanja Servis centra preduzeća za vježbu Crne Gore

on 16 april 2015.

Servis centar preduzeća za vježbu Crne Gore početkom juna 2015.godine, proslavlja jubilarnih 10.godina od svog osnivanja. Osnovan je u junu 2005.godine, u okviru Centra za stručno obrazovanje, sa ciljem da pruži podršku u radu školskih virtuelnih preduzeća za vježbu. Ideja o osnivanju Servis centra potekla je od projekta ECO NET, koji je u Crnoj Gori realizovala austrijska organizacija KulturKontakt.

Za ovih 10 godina svog postojanja, Servis centar je zahvaljujući nastavnicima i učenicima koji su pohađali ovaj vid nastave, realizovao brojne aktivnosti koje su doprinijele razvoju preduzetništva i preduzetničkog učenja u Crnoj Gori.

U prethodnom periodu u radu preduzeća za vježbu učestvovalo je preko 12 hiljada učenika iz 15 srednjih stručnih i mješovitih škola iz Crne Gore. 90 nastavnika je do sada prošlo obuku za realizaciju ove inovativne nastavne metode a svake godine je od 60 do 70 nastavnika, uključeno u nastavu, u zavisnosti od broja preduzeća za vježbu za tu školsku godinu. Škole iz Berana i Nikšića, koje su učestvovale u ovom projektu, u školskoj 2004/2005.godini, osnovale su prva preduzeća za vježbu. Svake godine se registruje između 60 i 70 preduzeća za vježbu, a u školskoj 2011/2012.godini osnovano je 72 preduzeća za vježbu u 15 srednjih stručnih i mješovitih škola, što je bio najveći broj osnovanih preduzeća do sada.

Od 2013.godine na osnovu sporazuma između Centra za stručno obrazovanje i Ekonomskog fakulteta iz Podgorice, osnovana su dva preduzeća za vježbu na ovom fakultetu. Svake godine usluge Servis centra koriste i provajderi obrazovanja odraslih, koji realizuju sličan projekat za odrasla lica odnosno nezaposlena lica sa Biroa rada.

Servis centar je do sada organizovao preko 90 seminara za obuku nastavnika iz oblasti preduzetništva, marketinga, ekonomije, poslovne komunikacije, javnih nastupa i dr. Organizovana su dva međunarodna sajma preduzeća za vježbu u Budvi, tri nacionalna sajma u Podgorici, Herceg Novom i Kotoru. Organizovano je učešće naših učenika na 26 međunarodnih sajmova i to u: Austriji, Albaniji, Bugarskoj, Rumuniji, Sloveniji, Makedoniji, Njemačkoj, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj. Učenici i nastavnici na su međunarodnim sajmovima osvojili preko 20 nagrada, a preduzeća za vježbu Honey bee i Vesele pečurke iz Podgorice su do sada osvojila najviše nagrada.

Servis centar je 2013. godine bio domaćin Regionalnog sastanka Servis centara preduzeća za vježbu, na kojem su učestvovali koordinatori iz Austrije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Moldavije, Kosova, Rumunije i Srbije.

Na inicijativu crnogorskog Servis centra potpisani su sporazumi o saradnji iz oblasti preduzetništva sa Servis centrom iz Bugarske, Servisnim centrom iz Srbije, Obrazovnom grupom Zrinski iz Hrvatske i Ekonomskim fakultetom iz Podgorice. Crnogorski Servis centar je član EUROPEN-a, međunarodne mreže preduzeća za vježbu.

Od školske 2012/2013.godine, Servis centar je izradio novi veb sajt koji je namijenjen preduzećima za vježbu, i po prvi put uveo elektronsku registraciju preduzeća. Uz pomoć austrijske organizacije KulturKontakt, opremljeni su kabineti za realizaciju nastave preduzeća za vježbu u školama i urađeni su priručnici za učenike i nastavnike.

Servis centar preduzeća za vježbu još jednom se zahvaljuje svim učenicima, nastavnicima, direktorima škola i drugim saradnicima na velikom doprinosu u realizaciji ovako značajnog projekta u Crnoj Gori.

Koordinatori Servis centra preduzeća za vježbu Crne Gore 

Sandra Brkanović i Srđan Obradović

<<< nazad


Ko je Online

Ko je na mreži: 92 gostiju i nema prijavljenih članova

logo min prosvetelogo centarlogo kultur kontaktlogo adc