PORESKA UPRAVA SERVIS CENTRA PREDUZEĆA ZA VJEŽBU

PORESKA UPRAVA SERVIS CENTRA PREDUZEĆA ZA VJEŽBU

  • Prima prijavu i kod poreske uprave, provjerava ga i vrši registraciju poreskog obveznika tj.dodjeljuje mu poreski identifikacioni broj
  • Izdaje i šalje u elektronskoj verziji potvrdu o prijavi kod poreske uprave tj. PIB-u
  • Prima prijavu za registraciju PZV obveznika poreza na dodatu vrijednost PR PDV-1
  • Vodi evidenciju PDV obveznika u elektronskoj i štampanoj formi
  • Prima obrasce o uplaćenim obračunima zarada, PDV-u i drugim porezima i dažbinama

Prijava Poreskoj upravi Servis Centra preduzeća za vježbu

Radi dobijanja poreskog identifikacionog broja (PIB) i registracije obveznika poreza na dodatu vrijednost, Poreskoj upravi SC PZV, šalju se:

  • Prijava za registraciju pravnog lica (PIB) - obrazac PR – 1 (popunjava se on-line na sajtu Servis Centra)
  • Prijava za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost PR PDV-1 (popunjava se on-line na sajtu Servis Centra)

 

<<< nazad


Ko je Online

Ko je na mreži: 54 gostiju i nema prijavljenih članova

Broj posjeta: 38891

logo min prosvetelogo centarlogo kultur kontaktlogo adc