CENTRALNI REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA

U Centralnom registru privrednih subjekata (u daljem tekstu CRPS) Servis Centra PZV-a obavlja se proces registracije preduzeća za vježbu.

 • Da bi zakonito poslovalo, svako preduzeće za vježbu mora da se registruje u CRPS Servis Centra PZV-a u skladu sa važećim propisima. Svako preduzeće za vježbu obavezno je da se registruje na početku školske godine bez obzira da li je prvi put osnovano ili je već osnovano u prethodnoj školskoj godini
 • Registracija PZV-a se obavlja on-line na sajtu Servis Centra preduzeća za vježbu (www.serviscentarpzv.me)
 • CRPS Servis Centra PZV-a provjerava da li su ispunjeni svi uslovi za registraciju preduzeća za vježbu i sprovodi postupak registracije. Potvrda o registraciji  šalje se elekronskim putem preduzećima za vježbu.
 • Rok za registraciju preduzeća za vježbu je 15. oktobar tekuće godine, za školsku godinu u kojoj posluje preduzeće za vježbu.
 • CRPS Servis Centra pravi bazu podataka o registrovanim preduzećima za vježbu u elektronskoj formi koji će se nalaziti na sajtu Servis Centra.
 • Samo preduzeća za vježbu koja su registrovana u CRPS Servis Centra PZV-a mogu da učestvuju u svim aktivnostima koje Servis Centar organizuje.

Potrebna dokumenta i procedura registracije PZV

Preduzeća za vježbu se mogu registrovati samo kao društva sa ograničenom odgovornošću (doo).

Za registraciju preduzeća za vježbu  neophodno je podnijeti sljedeća dokumenta:

 • Prijava za registraciju (popunjava se on-line na sajtu Servis Centra)
 • Odluku ili ugovor o osnivanju (šalje se uz prijavu on-line putem)
 • Statut društva (šalje se uz prijavu on-line putem)
 • Prijava  za registraciju pravnog lica - PIB (popunjava se on-line putem)
 • Prijava za registraciju obveznika poreza na dodatu vrijednost PR PDV-1 (popunjava se on-line putem)

 

Nakon registracije preduzeća neophodno je obaviti sljedeće:

 • Izraditi pečat i štambilj
 • Popuniti zahtjev za otvaranje žiro-računa (on-line putem)

Izrada pečata i štambilja

Nakon dobijanja potvrde o registraciji , stiču se uslovi za izradu pečata i štambilja, koji služe za ovjeru dokumenata uz potpis ovlašćenog lica. Pečat se pravi u specijalizovanim radnjama za izradu pečata.

<<< nazad


Ko je Online

Ko je na mreži: 105 gostiju i nema prijavljenih članova

Broj posjeta: 39365

logo min prosvetelogo centarlogo kultur kontaktlogo adc