SERVIS CENTAR PREDUZEĆA ZA VJEŽBU CRNE GORE

SC logoCrnogorski Servis Centar ( www.serviscentarpzv.me ) je osnovan u junu 2005. godine sa sjedištem u Centru za stručno obrazovanje. Osnovna funkcija Servis Centra je obezbjeđivanje realnog poslovnog okruženja preduzećima za vježbu, preuzimanjem uloge institucija sa kojima stvarna preduzeća sarađuju (centralni registar privrednih subjekata, poreska uprava, banka, fondovi osiguranja i sl.), kao i rad na unapređenju i promovisanju preduzetničkog učenja u srednjim školama.

Servis Centar je nosilac aktivnosti za uključivanje crnogorskih preduzeća za vježbu u EUROPEN (Asocijaciju preduzeća za vježbu na nivou Evropske unije) i predstavlja sponu između domaćih i preduzeća za vježbu na međunarodnom tržištu. Koordinatori Servis Centra preduzeća za vježbu Crne Gore su Srđan Obradović i Sandra Brkanović, savjetnici u Centru za stručno obrazovanje.

Sandra Srdjan

Osnovni poslovi Servis Centra PZV:

 • Sprovodi postupak registracije preduzeća za vježbu
 • Izdaje potvrdu o registraciji
 • Pravi bazu podataka o registrovanim preduzećima za vježbu
 • Rješava eventualne sporove između preduzeća za vježbu
 • Prati ispravnost i način poslovanja preduzeća i vodi evidenciju o njihovom radu
 • Vrši registraciju poreskog obveznika tj.dodjeljuje poreski identifikacioni broj (PIB)
 • Izdaje potvrdu o prijavi kod poreske uprave tj. PIB-u
 • Vodi evidenciju PDV obveznika
 • Prima obrasce o uplaćenim obračunima zarada, PDV-u i drugim porezima i dažbinama
 • Otvara žiro račun preduzećima za vježbu
 • Unosi podatke o PZV-u u međunarodnu bazu podataka EUROPEN
 • Postavlja na sajt Servis Centra osnovne podatke o preduzećima, informacije, obavještenja koje su vezane za rad i funkcionisanje PZV-a i njihovu komunikaciju sa ostalim preduzećima kako u zemlji tako u inostranstvu
 • Uvodi sistem kvaliteta rada preduzeća za vježbu
 • Organizuje takmičenja za preduzeća za vježbu
 • Organizuje nacionalne sajmove preduzeća za vježbu i učešće na međunarodnim sajmovima
 • Organizuje seminare za obuku nastavnika
 • Podrška školama, učenicima i nastavnicima
 • Povezuje i umrežava se sa Servisnim Centrima drugih zemalja
<<< nazad


Ko je Online

Ko je na mreži: 80 gostiju i nema prijavljenih članova

Broj posjeta: 39365

logo min prosvetelogo centarlogo kultur kontaktlogo adc