ECO NET PROJEKAT U CRNOJ GORI

Austrijska organizacija KulturKontakt je u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i sporta Crne Gore i Centrom za stručno obrazovanje, uz finansijsku podršku Austrijske razvojne agencije (Austrian Development Agency) - ADA, počela da sprovodi ECO NET projekat 2004. godine u ekonomskim školama u Crnoj Gori. ECO NET projekat se na jedinstven način sprovodi u zemljama širom Evrope.

U okviru projekta, uveden je program Preduzeće za vježbu koji se realizuje u okviru praktične nastave, na III godini školovanja za obrazovne profile - Ekonomski tehničar i Tehničar marketinga i trgovine. Preduzeće za vježbu je inovativna nastavna metoda, usmjerena ka praktičnoj realizaciji nastave tj. model simulirane kompanije koja posluje u konkurentskom poslovnom okruženju sa ciljem da omogući učenicima sticanje preduzetničkih znanja i vještina, razvijanje pozitivnog odnosa prema radu u timu, odgovornost u donošenju odluka i zadovoljstvo u povezivanju teorijskog znanja sa praktičnim radom. Radom u virtuelnom preduzeću, učenici uspostavljaju komunikaciju i saradnju sa učenicima iz drugih domaćih i inostranih preduzeća, a učešćem na brojnim sajmovima, imaju priliku da predstave svoj rad, svoju školu i svoju zemlju.

Koordinaciju rada preduzeća za vježbu vrši Servis Centar (www.serviscentarpzv.com), koji je u Crnoj Gori osnovan 2005. godine u okviru Centra za stručno obrazovanje.

Mnoga školska preduzeća za vježbu imaju svoje partnerske firme u realnom poslovnom okruženju, koja im pomažu u pripremi za sajmove, nabavljanju propagandnog materijala, povremenim posjetama časovima kada im prenose svoja iskustva kao i organizovanjem posjeta njihovim preduzećima kada učenici na realnom primjeru mogu vidjeti kako izgleda rad u pravom preduzeću.

U okviru Eco Net projekta, opremljene su mnoge škole, izvršena je obuka nastavnika i trenera, urađeni su kriterijumi kvaliteta, organizovani su nacionalni i međunarodni sajmovi preduzeća za vježbu. Eco Net projekat se u Crnoj Gori završava u martu 2013.godine.

<<< nazad


Ko je Online

Ko je na mreži: 57 gostiju i nema prijavljenih članova

Broj posjeta: 38891

logo min prosvetelogo centarlogo kultur kontaktlogo adc